Manusgranskning

Som manusgranskare ser jag på stil, språk, om texten behöver stramas åt, meningsbyggnader, texten som helhet, upprepningar, hur väl texten flyter, om avsnitt behöver strykas, skrivas om eller byggas ut. Jag ger även förslag på alternativa formuleringar där jag upplever att texten kan förbättras eller bli mer tydlig. Jag använder kommentarsfunktionen i Word så att du enkelt kan se vad jag refererar till.

Kontakta mig för vidare diskussion och offert.

Mejl: sofia.gad@textcentrum.se

Telefon: +46 707-22 56 17